Kort om Dosti

Kort om Dosti

I vissa språk i Mellanöstern och mellersta Asien betyder Dosti ”vänskap”. Vänskap består visserligen av många faktorer, men vi anser att framför allt samförstånd är en viktig del. Därför har vårt företag fått namn efter detta ord som klingar främmande i finländska öron.

Dosti tolknings- ja översättningstjänsterna grundades år 2015 då de professionella tolkarna i Finlands Tolkcentral överraskande upphörde med sin verksamhet. Verksamheten leds av tolken, DI Majid Hakki, som forskar i ledarskap för sin doktoravhandling. Förutom professionella tolkar finns i våra led också yrkesöversättare som specialiserat sig på många olika specialområden. Vi strävar till att kontinerligt utveckla våra tjänster, varför vi också erbjuder juridisk rådgivning och arrangerar utbildningar.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi