Värden

Värden

Till Dostis värdegrund hör tolkens och översättarens yrkesmässiga värden eller etik, opartiskhet, hjälpsamhet och ansvar. Förutom detta är tolksamfundets värden våra ledstjärrnor: kaamratskap, rättvisa och öppenhet, samt de som hänför sig till kvaliteten på vår service: öppenhet och närhet med kunden som utgångspunkt.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi