Kunder

Kunder

Staden Tavastehus


Kanta-Hämeen keskussairaala


Justitum Oy


Staden Vandas invandrarservice


Mottagningscentralen i Forsa


Kommunen Nurmijärvi


Hälsovårdsservicen i staden Tavastehus


Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi