Kontaktolkning

Kontaktolkning

Kontakttolkningen är en tolkning som sker på plats mellan en kommunal eller stalig myndighet och kunden. Tulken infinner sig på avtalad tidpunkt och tolkar samtalet mellan parterna. Beroende på situationen kan även flera parter vara närvarande. Den stora fördelen med tolkning på platsen är att tolken förutom orden kan förmedla också de tolkades miner och gester, varvid risken för missförstånd är minimal.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi