Översättningar

Översättningar

Dosti erbjuder översättningar av hög kvalitet och språkgranskning på alla språk i vårt språkutbud. I vårt översättarregister finns översättare som specialiserat sig på många olika områden. Vi översätter texter inom alla specialområden. Vi levererar snabbt den översättning ni beställer.

Planering och bearbetning av översättningens innehåll

Dra nytta av sakkunskapen hos de språkgranskare och innehållsleverantörer som hör till Dostis nätverk. De bearbetar kostnadseffektivt olika innehåll, ss. företagens hemsidor eller text som användarna skapar. Innehållsformarna hjälper dig att förbäåttra ditt företags användarefarenhet och öka antalet besökare.

Dosti utför på olika språk bl.a. följande uppgifter:

  • planering av flerspårkigt innehåll i egen text eller text som brukarna skapar
  • noggrann klassificering av produkterna på olika språk, så att kunderna lätt hittar dem
  • märkning av meddelanden, t ex på grund av olämpligt språkbruk eller bildinnehåll
  • innehållsproduktion
  • osv…

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi