Konferenstolkning

Konferenstolkning

Konferenstolkning behövs t.ex. i affärsförhandlingar och internationella samarbetsmöten, vid besök och bolagsmöten. Konferenstolkningen är antingen konsekutiv- eller simultantolkning. Vid konsekutiv- eller kontinuerlig tolkning sker tolkningen i avsnitt på några satser på så vis, att den person som tolkas gör pauser emellanåt. Vid simultantolkning åter tolkas talet samtidigt med källrspråkets talare. Då sitter tolken i ett ljudisolerat bås och tolkningen förmnedlas till åhörarna genom hörlurar. Beroende på tillfällets art kan också viskad tolkning (med apparater eller utan) vara ett effektivt kommunikatonssätt.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi