När du beställer tolk

När du beställer tolk

Du kan beställa en tolk snabbt och lätt genom att ringa oss, per textmeddelande eller e-post, eller genom att fylla i denna blankett.

 • Per telefon (vi har dejour dygnet runt) och textmeddelande: 040 515 6631
 • Per e-post: tilaus@dosti.fi

Vi rekommenderar att beställningen görs per e-post, om det är över 3 dagar till toilkningen. Om behovet av tolkning föreligger samma eller följande dag eller något särskilt behov hänför sig till den, lönar det sig att göra beställningen per telefon.

När du beställer tolk ber vi om följande uppgifter:

 • Beställarens namn
 • Beställarens kontaktuppgifter
 • Namn och födelsetid för den som skall tolkas
 • Språk (ev. dialekt)
 • Tolkningens adress
 • Tolkningsdag, tidpunkt för början och slut (reservera ungefär dubbla tiden jämfört med ett enspråkigt samtal)
 • Faktureringsadress, om denna är en annan än tolkningsplatsen
 • Ämnet för tolkningen möjligast exakt (du kan vid behov på förhand tillställa oss material som hänför sig till tolkningen)
 • Dina önskemål om tolken: kvinnlig eller manlig tolk, tidigare nyttjad tolk osv.

Dosti kontaktuppgifter

 • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
 • 040 515 6631
 • tilaus@dosti.fi
 • info@dosti.fi