Kvalitet

Kvalitet

”En god tolk är värd sin vikt i guld” lyder branschens kanske mest kända tänkespråk. Detta påstående stöder säkert de som ofta arbetar genom en tolks förmedling. En god tolk är en oersättlig hjälp, vi förstår tyvärr hans eller hennes värde först då vi måste fungera utan denna hjälp. Också i översättningar är kvaliteten ett absolut kriterium, för då vi översätter är det inte bara ord vi översätter utan tankar, kulturer och hela världar. Kvalitet är ett absolut kriterium för vårt arbete.

Vi är en Pålitlig Partner
Dosti Tolknings- och översättningstjänster hör till Pålitlig Partner-programmet. Våra uppgifter kan kontrolleras i det register som Lagen om beställaransvar förutsätter.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi