Mission och affärsidé

Mission och affärsidé

Dosti är ett modernt företag där kreativitet och ansvarsmedvetenhet möts. Våra tolkars och översättares trivsel är viktig för oss, varför vi investerar i deras utveckling genom att månatligen erbjuda utbildningsseminarier och genom att erbjuda en lön som motsvarar mångåriga utbildningar. Som en ansvarsmedveten social aktör har vi inte blint vinstbegär som mål utan vi vill också påverka missförhållanden i samhället. Så förvaltas Dosti i praktiken av Kocer ry, en förening som översätter barnlitteratur för barn till invandrare bosatta i Finland. Vårt kreativa sätt att närma oss hjälper oss att skräddarsy vår service så att den alltid motsvarar kundens särskilda behov.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi