Korrekturläsningstjänster

Korrekturläsningstjänster

Förutom översättningar utför vi även korrekturläsning av texter på olika språk. Du kan skicka oss antingen en redan översatt text för språkgranskning eller beställa en särskild korrekturläsning samtidigt som du beställer en översättning. Våra översättare korrekturläser texten en gång, men om det översatta materialet är avsett för publicering, är det bra att också beställa särskild korrekturläsning. Priserna för korrekturläsning bestäms alltid från fall till fall. Vi har många översättare som specialiserat sig på korrekturläsning varför också denna service sköts snabbt och bekymmersfritt hos oss.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi