Onlinetolkning

Onlinetolkning

Vid onlinetolkning finns det tal- och videoförbindelse mellan tolken och den som blir tolkad och där förenas de bästa sidorna vid tolkning med fysisk närvaro och telefontolkning. Då teknologin utvecklats har online-tolkning också blivit allt vanligare. Online-toilkning utförs med det program som beställaren önskar, t.ex. Skype, Google Talk, WhatsApp eller FaceTime.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi