Annulleringar

Annulleringar

Beställningen fakturerars i sin helhet, om annulleringen sker senare än 24 timmar efter den tid då tolkningen skulle ha inletts enligt beställningen. Om annulleringen sker mera än 24 timmar före tolkningstiden, men tolken redan hunnit starta sin resa till platsen för tolkningen, faktureras de resekostnader som redan förorsakats.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi