Telefontolkning

Telefontolkning

Telefontolkning är kontakttolkning utan att tolken är fysiskt närvarande, genom telefonens förmedling. Den är ett snabbt, förmånligt och praktiskt alternativ till traditionell tolkning med närvaro på platsen. Telefontolkningen är ett gott alternativ även då det är fråga om akut behov av tolkning, ett sällsynt språk eller ett enkelt ämne. Telefontolkningen utförs i praktiken med telefonens högtalare.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi