Beställningsblankett

Beställningen är inte bindande. Då du skickat nedanstående blankett, skickar vi dig gratis en uppskattning av priset, varefter du kan bekräfta beställningen eller avstå

Beställningsblankett för tolk

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi