Arbetssätt

Arbetssätt

I vårt arbete följer vi de statuter som gäller för professionella tolkar. De har uppgjorts av organisationer som företräder professionella tolkar: Finlands översättar- och tolkförbund, Översättningsbranschens experter KAJ rf, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Finlands Teckenspråkstolkar rf, Finlands skrivtolkar rf, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, Keski-Suomen tulkkikeskus, Finska hörselförbundet och Finlands Dövas Förbund.

Yrkesstatuterna är en etisk kod som vi tolkar själva uppgjort, som styr vårt arbete och erbjuder oss verktyg att fungera också i svåra situationer. Statuterna finns här .

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi