Nöjdhetsgaranti

Nöjdhetsgaranti

Vi erbjuder våra kunder en nöjdhetsgaranti för alla våra tjänster. Vi är stenhårt professionella i tolknings- och översättningsbranschen och vi slår noga vakt om kvaliteten och SUJUVUUS i våra tjänster. Med hjälp av nöjdhetsgarantin försäkrar vi oss om att våra kunder är hundraprocentigt nöjda med våra tjänster. Feedback och kommentater hjälper oss också att vidareutveckla våra tjänster. Det förtroende våra kunder visar oss är det allra viktigaste för oss.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi