Officiella översättningar

Officiella (auktoriserade) översättningar

Genom Dosti översättningstjänst kan du också beställa officiella översättningar av texter på nästan alla de språk vi erbjuder. En auktoriserad translator bestyrker översättningen så att den äger juridisk giltighet eller samma bevisvärde som texten på originalspråket. Specialexamen för auktoriserade translatorer utfärdas av Utbildningsstyrelsen.

Vi erbjuder auktoriserade översättningar av såväl företags som privatpersoners officiella dokument.

Vi översätter bl.a. följande dokument, för vilka finländksa myndigheter vanlöigen förutsätter en auktoriserad översättning:

 • adoptionsdokument
 • körkort
 • mäktenskaps- och skilsmässointyg
 • dokument om underhållsbidrag
 • handelskammarens certifikat
 • tillstånd utfärdade av den kommunala förvaltningen
 • dödsattester
 • ansökan on namnändring
 • referenser
 • registreringar
 • officiella kontrakt
 • förteckningar över varumärken
 • intyganden
 • betyg
 • domstolsbeslut eller domstolsutsagor
 • skuldebrev

En auktoriserad översättning kräver mera tid och den är dyrare. Om du vill veta priset för översättningen, skicka en kopia av ditt dokument till vårt kontor per e-post (myynti@dosti.fi). Vi ger en offert på övertsättningen och en uppskattning av leverenastid. Att begära en offert är kostnadsfritt och du förbinder dig därmed inte att beställa en översättning. Själva den officiella översättningen sändes alltid utskriven på papper per post eller med kurirtjänst.

Dosti kontaktuppgifter

 • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
 • 040 515 6631
 • tilaus@dosti.fi
 • info@dosti.fi