Samhällsansvar

Samhällsansvar

Vi vill i vårt arbete verka för att det skall vara bra att leva i världen och särskilt i Finland. I stället för ren vinst strävar vi framför allt till goda kundrelationer, nöjda tolkar och uppskattning av professionella inom andra branscher. Vi garanterar våra tolkar och översättare en lön som motsvarar nivån på deras mångåriga utbildning. Vår affärsverksamhet är öppen och vår fakturering innehåller inga extra kostnader. En del av vinsten av tolk- och översättarverksamheten används till översättnings- och publiceringskostnader för barnböcker på minoritetsspråken.

Dosti kontaktuppgifter

  • Svetsargatan 6, 00810 Helsingfors
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi