Arvomme

Arvomme

Dostin arvoihin kuuluvat tulkin ja kääntäjän ammattiarvot eli eettisyys, puolueettomuus, avuliaisuus, ja vastuullisuus. Tämän lisäksi työtämme viitoittaa tulkkiyhteisön arvot eli toveruus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus, sekä palvelumme laatuun liittyvät täsmällisyys, asiakaslähtöisyys ja ihmisläheisyys.

Dosti yhteystiedot

  • Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi