Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on paikan päällä tapahtuvaa tulkkausta kunnallis- tai valtionhallinnon viranomaisen ja asiakkaan välillä. Tulkki saapuu paikalle sovittuun aikaan ja tulkkaa osapuolten välisen keskustelun. Paikalla voi tilanteesta riippuen olla myös monta eri asianomaista. Läsnäolotulkkauksen suurin etu on se, että tulkki pystyy välittämään sanojen lisäksi myös tulkattavien ilmeet ja eleet, jolloin riski tulla väärinymmärretyksi on minimaalinen.

Dosti yhteystiedot

  • Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi

Luotettava kumppani