Tulkin kanssa työskentely

Tulkin kanssa työskentely

Tulkin tehtävä tulkkaustilanteessa on viestin välittäminen. Hän toimii tulkkaustilanteessa puolueettomana ja neutraalina viestinnän välikappaleena, joka ei ole kummankaan tulkattavan osapuolen tukihenkilö eikä asiamies. Tulkki tulkkaa aina kaiken, mitä sanotaan. Tulkin ammattietiikkaan kuuluu myös ehdottomana osana vaitiolovelvollisuus. Jos tulkki ei ymmärrä tulkattavia osapuolia tai hän on jäävi, on hänen kieltäydyttävä tulkkauksesta.

Ohjeita tulkin kanssa työskentelyyn

Kun käytät tulkkia, puhu tulkattavalle suoraan, aivan kuin tekisit ilman tulkkia. Pidä puhuessasi taukoja, jolloin tulkki voi kääntää sanomaasi. Älä pyydä tulkkia tekemään muita, tämän toimenkuvaan liittymättömiä tehtäviä, esimerkiksi täyttämään lomakkeita. Useamman tunnin kestävissä tulkkauksissa pidä tarvittaessa taukoa, jolloin annat tulkin levähtää. Vaativaa erikoissanastoa vaativissa tulkkauksissa on hyvä lähettää tulkille etukäteen aiheeseen liittyvää materiaalia ja/tai ilmoittaa tulkkauksen aihe mahdollisimman tarkasti.

Tulkkausaikaa varatessasi muista, että tulkin välityksellä käytyyn keskusteluun kuluu noin kaksinkertainen aika yksikieliseen keskusteluun verrattuna.

Dosti yhteystiedot

  • Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki
  • 040 515 6631
  • tilaus@dosti.fi
  • info@dosti.fi

Luotettava kumppani