Dosti är en professionell finländsk tolknings- och översättningstjänst. Våra tolkar är erfarna yrkestolkar på många områden, de har erfarenhet av arbetsuppgifter inom både den offentliga och den privata sektorn. Våra översättare behärskar de olika branschernas speciella vokabulär och översättningen produceras eller korrekturläses alltid av en person med målspråket som modersmål. Vi erbjuder också juridisk rådgivning för privata och företagskunder. Vår service är sakkunnig och flexibel, den motsvarar kundens behov och innefattar alltid en nöjdhetsgaranti. Välkommen att bli vår kund!

Tolkning

Tolkar har redan i tusentals år hjälpt männmiskor att förstå varandra över språk- och kulturgränser.

Läs mer

Beställ en tolk

Du kan snabbt och lätt beställa en tolk genom att ringa oss, med ett textmeddelande, per e-post eller genom att fylla i denna blankett.

Läs mer

Översättning

Dosti erbjuder översättningar och språkgranskningar av hög kvalitet på alla språken i vårt språkutbud.

Läs mer

Beställ en översättning

Du kan snabbt och lätt beställa en översättning per e-post eller genom att fylla i beställningsblanketten.

Läs mer